Zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů společností Agentura Žídek.

Cílem tohoto dokumentu bude Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailu agenturazidek@seznam.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následující zásadami:

  • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
  • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše osobní údaje předáváme; a
  • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

1. doba uchování osobních údajů na dobu neurčitou
2. účel zpracování marketing
3. důvod pro zpracování oprávněný souhlas
4. konkrétní zpracovatele https://ecomail.cz
5. rozsah zpracování evidence e-mailů

Správcem osobních údajů je Zbyněk Židek, se sídlem Hálkova 1725/15, OPAVA - KATEŘINKY, 747 05 OPAVA 5, IČO: 67715061.
Kontakt: agenturazidek@seznam.cz, tel.: +420 776 775 195
Prosím vezměte na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se budou vztahovat na Zpracování osobních údajů našich Uživatelů, nikoliv Příjemců.