Kontakt


Zbyněk Židek - Agentura Židek

Adresa místa podnikání: Hálkova 1725/15, OPAVA - KATEŘINKY, 747 05 OPAVA 5

IČ: 67715061
DIČ: CZ7507095442

tel.: +420 776 775 195
e-mail: agenturazidek@seznam.cz

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Zbyněk Židek - Agentura Židek. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů